091 541 8810 info@tenisit-stridona.hr

Na dobro pripremljenu podlogu nanijeti sloj tenisita debljine 6-7 cm. Pažljivo poravnati sa potrebnim padom od 0,5 %, postepeno vlažiti tenisit do potrebne vlage da se isti može normalno uvaljati. Pritom treba pomno paziti da isti ne bude prevlažan ili presuh. U koliko ga previše navlažite, potrebno je pričekati određeno vrijeme da se tenisit kompatizira, odnosno da se vlaga ravnomjerno rasporedi.

Samo optimalno navlažen tenisit, može se križno uvaljati, najprije sa lakšim valjkom, a nakon postave linije sa težim valjkom. Linije se montiraju kada se postigne 50-60% željene tvrdoće, a nakon toga valjanjem treba postići optimalnu tvrdoću.

Nakon uvaljivanja sa ravnalicom se poravna cijeli teren i odstrani eventualni višak tenisita, te se montira mreža. Nakon toga je teren spreman za igru, a isti je potrebno redovito vlažiti i ravnati tepihom za poravnavanje terena.

Želimo vam puno dobrih sportskih rezultata.

Moguće teškoće prilikom pripreme terena i njihovo rješavanje:

Ako dođe do pucanja ili nabiranja materijala – mreže ispred valjka
Najvjerojatniji je uzrok nedostatak vlage – potrebno je ponoviti vlaženje

Ako valjak tone i/ili rebrasto valja
Teren je previše navlažen – potrebno ga posuti suhim tenisitom i pričekati da se vlažnost korigira.

 

Share This